TUV cert

Chiotis Consulting

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
Α' Τάξεως Αρ. Αδείας 4290

Marios Chiotis

Μάριος Στ. Χιώτης - Ιδρυτής και CEO
Πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Η Συμβουλευτική Εταιρεία Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Chiotis Consulting και το Λογιστικό-Φοροτεχνικό Γραφείο Μάριος Στ. Χιώτης, αποτελούν την κορυφαία πρόταση σήμερα στον τομέα παροχήs συμβουλευτικών & φοροτεχνικών υπηρεσιών.

Η πολύχρονη πείρα των στελεχών μας, η υψηλότατη κατάρτισή τους και η φιλοσοφία μας για συνεχή βελτίωση, εξασφαλίζουν στους πελάτες μας ποιότητα και αποτελεσματικότητα παρεχόμενων υπηρεσιών. Απευθυνόμαστε σε επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα και οντότητες κάθε μορφής, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, ενώ στο πελατολόγιο μας βρίσκονται -μεταξύ άλλων- ονόματα από τον χώρο της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας, της εστίασης και του εμπορίου. Επιπλέον όμως, παρέχουμε υπηρεσίες και σε φυσικά πρόσωπα για φορολογικές συμβουλές και δηλώσεις, φορολογία ακινήτων, όπως και για κληρονομίες, δωρεές, γονικές παροχές κλπ.

Είμαστε ΠΑΝΤΑ ΔΙΠΛΑ στην επιχείρηση και τον επαγγελματία με επαγγελματισμό και εχεμύθεια, δίνοντας τις βέλτιστες λύσεις σε ανάγκες ή προβλήματα.

 

CHIOTIS INVESTMENT CONSULTING - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

Εξασφαλίζουμε ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο για σας, βρίσκοντας τα κατάλληλα χρηματοδοτικά ευρωπαϊκά προγράμματα και εργαλεία που θα βοηθήσουν τον εκσυγχρονισμό, την αναβάθμιση και ανάπτυξή σας.

Ειδικευόμαστε στην καθοδήγηση και προετοιμασία φακέλων ΕΣΠΑ, ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ!

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 9001

Η Chiotis Consulting παρέχει υπηρεσίες απόλυτα συμμορφούμενες με συγκεκριμένες προδιαγραφές και απαιτήσεις, οι οποίες ελέγχονται ως προς την ποιότητα τους πριν από κάθε παράδοσή τους. Μέσα από την αρμονική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων παραγόντων (διεύθυνση, προσωπικό, συνεργάτες/υπεργολάβοι, προμηθευτές, πελάτες), διασφαλίζει την επιτυχημένη ολοκλήρωση κάθε έργου της, ενώ φυσικά η επιχείρηση δεσμεύεται για την γνωστοποίηση της παρούσας πολιτικής σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Για την ικανοποίηση των παραπάνω, έχουμε εγκαταστήσει και εφαρμόζουμε Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο παρακολουθείται, συντηρείται ή βελτιώνεται μέσα από προγράμματα επιθεωρήσεων, αξιολογήσεων και ανασκοπήσεων. Είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να δίνει βάρος στην πρόληψη, χωρίς βέβαια να υποτιμά μηχανισμούς διορθωτικών ενεργειών.
Η επίτευξη των στόχων μας επιτυγχάνεται με σύγχρονη τεχνογνωσία, συμμόρφωση με τις νομοθετικές απαιτήσεις, τις συνθήκες της αγοράς και του ανταγωνισμού, την απασχόληση κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού και τους απαραίτητους πόρους (δηλαδή ηθικά και υλικά μέσα), σε συνδυασμό με τη συνεχή ευαισθητοποίηση και ενημέρωση μας σε θέματα Ποιότητας.

Όλα τα παραπάνω, εξασφάλισαν στην Chiotis Consulting Πιστοποίηση Ποιότητας από την TUV Hellas, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015.

Chiotis Consulting

 • Χρηματοοικονομικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Σύνταξη & Έλεγχος Προϋπολογισμού
 • Οργάνωση, Μηχανογράφηση & Εποπτεία Λογιστηρίου
 • Φορολογικές Δηλώσεις και Σύνταξη Λογιστικών Καταστάσεων
 • Υπηρεσίες Μισθοδοσίας, Διαχείριση Εργατικών & Ασφαλιστικών Θεμάτων
 • Ρύθμιση Φορολογικών Εκκρεμοτήτων
 • Επιχειρηματικό Πλάνο και Σύσταση Εταιρειών
 • Μελέτες Βιωσιμότητας & Σκοπιμότητας
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Διαχείριση Κινδύνου
 • Οικονομικός & Διαγνωστικός Έλεγχος
 • Αναδιοργάνωση & Βελτίωση Απόδοσης
 • Μετατροπές, Συγχωνεύσεις, Εξαγορές
 • Συμμετοχή σε ΕΣΠΑ και Αναπτυξιακά Προγράμματα
Ρωτήστε μας
×
TUV cert

Τα cookies μας βοηθούν να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Μάθετε περισσότερα.